Teknoloji ve Ar-Ge hizmetlerimiz nelerdir?Avrupa İşletmeler Ağı projesinin ana hedeflerinden biri, firmaları ve özellikle KOBİ'leri teknolojik işbirliklerine teşvik etmek ve sürecin her aşamada firmalara destek olmaktır.


Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Konsorsiyumu'nun KOBİ'lere teknoloji alanında sunduğu hizmetler şöyledir:

  • Firmaya özel, pazarlanabilir veya gereksinim duyulan teknolojileri açığa çıkarmak için yapılan teknoloji değerlendirmeleri,

  • Teknolojisini yenilemek isteyen firmaların, 400 ortak ofis aracılığı ile en uygun özellik ve maliyette aradıklarını bulmalarına destek,

  • AB Pazarına yenilikçi ürün ve fikirlerle giriş fırsatı, bu ürün ve fikirlerle ilgilenebilecek tüm iştiraklerin belirlenmesi,

  • Teknolojik işbirliği ve ortaklık imkanları; lisans anlaşmaları, know-how satımı/satın alımı, insan kaynağı değişimi, tasarım ve bilgi teknolojisi sağlanmasında destek, 

  • Yurtiçi-yurtdışı teknoloji pazarları, firma ikili görüşme organizasyonları, kesin sonuç için etkili eşleştirme ve koçluk desteği,

  • Son teknolojik eğilim ve haberlere kolayca ulaşımı sağlayabilecek Teknoloji bültenleri,

  • Avrupa Birliği Ar-Ge destekleri ve HORIZON 2020 Programı konularında bilgilendirme ve danışmanlık desteği,

  • Proje Pazarı: Yenilikçi ürün ve fikir sergileri, sergiler aracılığı ile yenilikçi ürün ve süreçlerin pazarlanabilir hale getirilmesi,

  • Fikri haklar bilgilendirme desteği,

  • İnovasyon yönetimi, proje hazırlama, AB fonları eğitimleri ve güncel teknolojik eğilimlerin ortaya konduğu seminerlerdir. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize ulaşın.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------