Avrupa Birliği Nedir? Nasıl Oluşmuştur?     Avrupa Birliği; Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından 1957'de Roma Antlaşmasının imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında kurulmuş bir ekonomik işbirliği topluluğudur. Bu topluluğun temelini II. Dünya Savaşı sonra 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) oluşturmaktadır. 

  AET olarak başlayan Topluluk kurucu altı ülke arasında önce gümrük birliğini, yani malların gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılmasını ve üçüncü ülkelerden gelen mallara aynı vergi oranlarının uygulanmasını öngörmüştür. Ancak daha sonra zamanla işbirliğinin kapsamı ortak tarım, ulaştırma, rekabet, çevre, bölgesel kalkınma gibi diğer birçok alanda ortak politikalar oluşturulması, ekonomik politikaların yakınlaştırılması, ekonomik ve parasal birlik kurulması, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıdır. 

  Avrupa Ekonomik Topluluğu ilk kez 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve İrlanda'nın katılımıyla genişlemiş, bundan sonraki katılımlar ise 1981'de Yunanistan, 1986'da İspanya ve Portekiz'in üyeliğe katılımı şeklinde olmuş, üye sayısı 12'ye çıkmıştır. 1995 tarihinde ise Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla üye sayısı 15'i bulmuştur. Avrupa Birliği'nin en geniş kapsamlı genişlemesi Mayıs 2004'te gerçekleşmiş ve üye sayısı 25'i bulmuştur. Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak 2007 tarihinde üye olmaları ile birlikte üye sayısı 27'ye yükselmiştir. Hırvatistan'ın 2013 yılında kabulü ile Avrupa Birliği günümüzdeki halini almıştır. Avrupa Birliği halen Türkiye, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ile tam üyelik müzakerelerini sürdürmektedir.

  Avrupa Birliği'ni oluşturan Roma Antlaşması, birlik üyesi ülkelerin uluslarüstü bir karar alma mekanizmasını öngörmektedir. Bunun anlamı, Avrupa Birliği'ni yönetmek üzere oluşturulan kurumların üye devletlerden bağımsız olup birçok konuda üye devletleri de bağlayıcı durumda olmasıdır.

  Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşması Roma, 1993 yılında Maastricht Antlaşması ile revize edilmiş, daha sonra Amsterdam (1999) ve Nice (2001) Antlaşmaları ile Birliğin işleyiş ve ortak politikalarının hukuki ve idari altyapısının son şekli oluşturulmuştur.

  Avrupa Birliği'ndeki bir sonraki adım tüm üye devletlerce kabul edilecek bir Anayasa'nın hazırlığı olmuştur ancak Fransa ve Hollanda'da yapılan referandum sonucunda reddedilen Anayasa tekrar revize edilerek 2007 yılında Lizbon Antlaşması olarak üye devletlerin onayına sunulmuş ve 2009 yılında yürürlüğe girmiştir.


  Bugün Avrupa Birliği 28 üye ülkeden oluşan, 4,2 milyon m2'lik alana yayılmış, 500 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü bölgesidir.Avrupa Birliği resmi internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize ulaşın.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------