Avrupa Birliği







 Avrupa Birliği 28 üye ülkeden oluşan, 4,2 milyon m2'lik alana yayılmış, 500 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü bölgesidir.


 Avrupa Birliği'ni benzeri ekonomik birlikler veya işbirliği yaptığı kuruluşlardan ayıran en büyük özellik kurumsal yapısıdır. AB'de karar alma mekanizmasında rol alan beş ana kurum vardır.


28 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bugüne gelişme süreci devam etmektedir.


Avrupa Birliği tarafından verilen hibe ve krediler hakkında özet bilgi


CE (Conformite Europeenne) İşareti ile ilgili teknik mevzuat


AB mevzuatı ve Türkiye'nin AB mevzuatına uyumu ile ilgili internet linkleri 




   Konular hakkında içeriklere ulaşmak için Konu Başlıklarına tıklayınız.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize ulaşın.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------