CE İşareti

   CE İşareti, Avrupa Birliği'nin yayınladığı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin, bu direktiflere uygun olduğunu gösteren bir işarettir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösterir. 

   İster ithal edilmiş, ister piyasaya arz edildiği ülkede üretilmiş olsun, direktifler kapsamında CE işareti taşıması zorunlu olan ürünlerin tümü AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edildiğinde mutlaka bu işareti taşımak zorundadır. Türkiye de AB ile Gümrük Birliği'ne girdikten sonra Avrupa Birliği mevzuatını uygulamakla yükümlü olması nedeniyle CE işareti mevzuatını da uyumlaştırma çalışmalarına başlamıştır ve süreç hala devam etmektedir. İlgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde de, ister burada üretilsin ister ithal edilsin, mevzuatın kapsamına giren ürünlerin piyasaya arz edilirken bu işareti taşıması zorunlu hale gelmektedir.

   CE İşaretinin iliştirilmeden önce yapılması gereken uygunluk değerlendirme işlemleri AB Direktiflerinde ikiye ayrılmıştır:

1) Bazı ürünler için, üretici, kendi imkanlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürününün testini yaptırmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit edebilmektedir. Ürünün uygun olması halinde, üretici bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini iliştirmektedir. Bu gruba giren ürünlerin, daha düşük risk taşıdıkları ve/veya taşıdıkları riskin tespitinin daha kolay olduğu, bu nedenle üreticinin kendi beyanının yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

2) Daha yüksek riskli ürünler ve/veya riskin tespit edilebilirliğinin daha zor olduğu ürün gruplarında ise, üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleşik olan fakat diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunan onaylanmış kuruluşlara (notified body) başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu test ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde üretici yine bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini iliştirmektedir. 

Bir ürün için hangi türden uygunluk değerlendirmesi yöntemine başvurulacağı konusunda temel rehber ilgili ürün direktifi olup, burada izlenecek uygunluk değerlendirme işlemleri detaylı olarak belirlenmiştir. 
   "CE" işareti iliştirilmesi zorunlu olan ürün grupları hangileridir?

 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Basit Basınçlı Kaplar
 • Oyuncaklar
 • İnşaat Malzemeleri
 • Elektromanyetik Uyumluluk
 • Makineler
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
 • Tıbbi Cihazlar
 • In Vitro Tıbbi Tanı Cihazları
 • Gaz Yakan Aletler
 • Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri
 • Sivil Kullanım için Patlayıcılar
 • Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
 • Asansörler
 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Bunların Kombinasyonları için Enerji Verimlilik Gerekleri Direktifi
 • Basınçlı Ekipmanlar
 • Gezi Amaçlı Tekneler
 • Telekomünikasyon Terminal Cihazları ve Uydu Yer İstasyonları
 • Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (Bir önceki ürün grubuyla birleştirilmiştir.)
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı
 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği
 • Ölçü Aletleri
 • Açık Havada Kullanılan Ekipmandan Çevreye Yayılan Gürültü

ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri kapsamına giren ürünlere, bu direktiflerde öngörülen modüller (uygunluk değerlendirme seçenekleri) çerçevesinde CE İşareti iliştirilmektedir.    Ürüne "CE" işareti iliştirilmesine ilişkin işlemler nelerdir?

  1. Ürününüzle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifini/Direktiflerini belirleyin. 

  2. Eğer Türk mevzuatına dahil edildiyse, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tespit edin. 

  3. Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan ulusal kuralların bulunup bulunmadığını araştırın. 

  4. Ürününüzün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit edin. 

  5. Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediğini belirleyin. 

  6. Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından, talep edilen tüm test ve uygunluk kriterlerini tamamlamak için bir Onaylanmış Kuruluş ile yakın olarak çalışın. 

  7. Teknik Dosyayı ve Direktif/Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeleri muhafaza edin. 

  8. Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delilleri hazırlayın. 

  9. Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye "CE" işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürünü piyasaya arz edin.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bize ulaşın.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------