Hakkımızda

   
   Avrupa Komisyonu, KOBİ'lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ'lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı'nı devreye sokmuştur.

   2003 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezleri KOBİ'leri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmiş, ticari işbirlikleri geliştirmeleri amacıyla firmalar arası ikili görüşmeler, ülke günleri, dış ticaret eğitimleri düzenlemiştir. 2003 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezleri KOBİ'leri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmiş, ticari işbirlikleri geliştirmeleri amacıyla firmalar arası ikili görüşmeler, ülke günleri, dış ticaret eğitimleri düzenlemiştir.

   Avrupa Bilgi Merkezleri 2008 yılından itibaren KOBİ'lere teknoloji transferi ve AR&GE çalışmaları alanında bilgi veren ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ile Avrupa İşletmeler Ağı çatısı altında buluşmaktadır.

   Artık firmalar hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilmektedirler. 
     Avrupa İşletmeler Ağı Altmıştan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

   Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ile diğer ülkeler, Belarus, Bosna Hersek, Ermenistan, İzlanda, Moldova, Norveç, İsviçre, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İsrail, Mısır, Tunus, Ürdün, Tayvan, Endonezya, Yeni Zellanda, Hindistan, Singapur, Çin, G. Kore, Japonya, Şili, Peru, Paraguay, Arjantin, Brezilya, Meksika, ABD ve Kanada olmak üzere toplam altmıştan fazla ülkede, 600'den fazla ortak kuruluş ve 3000'den fazla deneyimli uzmanıyla KOBİ'lere hizmet veriyor.

   Avrupa İşletmeler Ağı'na üye ülkelerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

   Türkiye'de 11 bölgeye yayılmış sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB ve üniversitelerin işbirliği ile kurulan Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri KOBİ'leri AB mevzuatı, politikaları, standartları ve ticari işbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra KOBİ'lere yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alanında da destek sağlamaktadır.TÜRKİYE'DEKİ AVRUPA İŞLETMELER AĞI KONSORSİYUMLARI


     AİA - DOĞU AKDENİZ KONSORSİYUMU (EEN EASTMED)

  AİA Doğu Akdeniz, 2014-2020 yılları arasında faaliyet gösterecek olan, koordinatör Kahramanmaraş KOSGEB Müdürlüğü, ortaklar Adana Ticaret OdasıÇukurova TeknokentKahramanmaraş Ticaret ve Sanayi OdasıMersin Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere toplam 5 ortaktan oluşan bir konsorsiyumdur.

   Konsorsiyum üyelerinin ofislerinin bulunduğu illerdeki (Kahramanmaraş, Adana, Mersin) işletmelerin yanı sıra bölgedeki diğer iller olan Osmaniye ve Hatay'da bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Konsorsiyumu bölgesinde yer almaktadırlar. Bu işletmeler, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Konsorsiyumu'nun tüm hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.     AİA - DOĞU AKDENİZ KONSORSİYUMU'nun KOBİ'lere sunduğu hizmetler:

   Bilgilendirme ve Danışmanlık

  • Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen seminerler
   • Örn: Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği

  • Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği'ne Proje Yazma Teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler

  • Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti

  • Dönemsel bültenler: AB mevzuatına uyum çalışmaları, AB'deki son gelişmelere ilişkin güncel haberler

  • E-posta duyuruları (haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım-satım teklifleri, vb.)

  • "Firmam AB'ye ne kadar uyumlu?” Firma ve sektör bazında AB mevzuatına uyum tespit analizi


KOBİ'ler Arası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma

 • Firmaya özel ticari ortak arayışı
 • Firmalar arası ikili görüşmeler: KOBİ'ler arasında güvenilir iş ortakları
 • Ticari İşbirliği veri tabanı: Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaşma imkanı
 • Dış Ticaret eğitim programları
 • Ülke Günleri
 • Ülke Profilleri & Ürün Konumlandırma (ITC Trademap) analizleri

Yenilikçilik: Teknoloji Alanında KOBİ'lere Destek

 • Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknoloji Transferleri
 • Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri
 • Teknoloji transferi anlaşmaları
 • Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdışı)
 • Teknoloji ve ortak arama hizmetleri
 • Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına Yönelik Destekler
 • Proje ortağı bulma desteği
 • Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup toplantıları
 • Eğitim faaliyetleri
 • İnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşımı
Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Akdeniz Konsorsiyumu Ortakları:
Ulaşmak istediğiniz konsorsiyum üyelerinin resmi internet sitelerini görüntülemek için kuruluşların isimlerinin veya logolarının üzerlerine tıklayınız.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------