EUREKA ve EUROSTARS nedir?

EUREKA nedir?

  EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.

EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur.

EUREKA, 1985'te Türkiye'nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulmuştur. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla EUREKA programına üye olan ülkelerin sayısı artarak 40'a yükselmiştir.


  EUREKA Projeleri Nasıl Desteklenir?

Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ'lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. 

1509 programının uygulama esaslarına erişmek için tıklayınız.


  EUREKA'nın Avantajları Nelerdir?

 • Hızlı destek,
 • Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe,
 • Pazara yakın Ar-Ge,
 • İkili işbirlikleri,
 • Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge,
 • Yeni pazarlara açılma,
 • Alanında lider firmalarla çalışma,
 • Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim.

  Projelerde Hangi Nitelikler Aranıyor?

 • En az iki EUREKA üyesi ülkeden iki katılımcı olmalı,
 • Proje çıktıları kısa sürede ticarileşebilmeli,
 • Projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı,
 • Ar-Ge ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
 • Teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerileri olan katılımcılarla yürütülmeli,
 • Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında olmalı.


  Proje Ortağı Bulmak

Projenizde sizinle beraber çalışacak, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip bir ortak bulabilmek için TÜBİTAK veAvrupa İşletmeler Ağı'ndan destek alabilirsiniz. 


EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir?              

Ortak Olarak                                               

 Hizmet Sağlayıcı Olarak

KOBİ'ler                                                

Üniversiteler

Büyük Ölçekli İşletmeler                                    

Araştırma MerkezleriEUREKA ÜYESİ ÜLKELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Daha fazla bilgi için TÜBİTAK EUREKA Ofisi web sitesi: www.eureka.org.tr

EUROSTARS nedir?

  Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerinin Avrupa'daki KOBİ'lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ'lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ'lerin ve büyük ölçekli işletmelerin Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.


  Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge yoğun KOBİ'ler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Personelinin veya cirosunun en az %10'unu Ar-Ge faaliyetlerine ayıran KOBİ'ler Ar-Ge yoğun KOBİ olarak tanımlanır. Proje ortağı olan KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler için bu koşul geçerli değildir.

Üniversite veya araştırma kuruluşları, KOBİ'lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilmektedir.  EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkelerden bir Ar-Ge yoğun KOBİ olmalıdır.
 • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uymalıdır.
 • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50'si projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Herhangi bir ortak veya ülkenin projedeki faaliyetlere ve bütçeye katkısı % 75'i geçmemelidir.
 • Proje en fazla 36 ay içinde tamamlanmalıdır.
 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.


  EUROSTARS Projeleri Nasıl Desteklenir?

EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli işletmelere %60, KOBİ'lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. İlgili destek programının uygulama esaslarına erişmek için tıklayınız.


  EUROSTARS Projesi Başlatmak için Neler Yapılmalıdır?

Firmanız Ar-Ge yoğun KOBİ tanımına uyuyorsa Eurostars projesi başlatabilir ve proje koordinatörü olabilirsiniz. Bunun için öncelikle www.eurostars-eureka.eu adresine kayıt olmanız gerekmektedir. Daha sonra yukarıdaki adresten başvuru formunu ve başvuru rehberini edinerek proje başvurusunu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Eurostars projeleri için EUREKA'dan farklı olarak senede iki defa proje teklifleri toplanır ve değerlendirilir. Başvuru sırasında sizden Eurostars Başvuru Formu, işletmenin bir önceki yıla ait bilançosu ve proje ortakları arasındaki görev ve sorumlulukları belirten taslak bir anlaşma sunulması istenmektedir. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize ulaşın.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------